Putovní konference české a slovenské Drupal komunity

16. 5. 19. 5. 2019
Jak na DrupalCamp CS bez stresu

Migrace z databází neznámých systémů

Přesun obsahu z databáze starého webu do Drupalu je bezesporu zajímavá disciplína. Je třeba dobře pochopit strukturu dat systémů na obou stranách. Na straně zdroje najít vhodný SQL dotaz k propojení více tabulek a k poskytnutí pouze žádaných dat. Na straně cíle musíte vědět, do jaké entity a jakých polí se mají jednotlivé hodnoty přenášet. Pak to zkoušet, ověřovat a opravovat. Není to snadný proces, ale odměnou je fakt, že jako první vidíte vyrůstat nový web se skutečným obsahem.

Repozitář ke stažení + návod na instalaci: https://github.com/Drupalcz/workshop_2019-05_migration

Co si zkusíme společně napsat:

  • Migraci do termínů taxonomie
  • Migraci do nodů
  • Propojení namigrovaných obsahů
  • A to pomocí vlastních migration source pluginů a YAML konfigurce


Co si ukážeme

  • Principy migračního procesu
  • Drush příkazy pro migraci
  • Jak migrovat soubory do entity typu Media
  • Jak migrovat uživatele
  • Jak migrovat data do custom entit
  • Tipy a triky